Konrad Czerski

prof. dr hab. Konrad Czerski
Kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej
Pokój: 405
tel. (91) 444 12 51
e-mail: czerski(at)physik.tu-berlin.de

WYKSZTAŁCENIE
1981 Praca magisterska na Uniwersytecie Warszawskim pt. "Nowe podejście do reakcji wychwytu radiacyjnego protonu"
1993 Praca doktorska na Technische Universität Berlin pt. "Isolierte Zwischenzustände von niederenergetischen Kernreaktionen bei verschiedener Niveaudichte des Compoundkerns"
2004 Praca habilitacyjna na Technische Universität Berlin pt. "Nuclear, Atomic and Astrophysical Aspects of Deuteron-Induced Reactions on Light Odd-Odd Nuclei at Very Low Energies"
TEMATYKA NAUKOWA
 • niskoenergetyczne reakcje jądrowe – badanie mechanizmu reakcji jądrowych, łamanie symmetrii izospinowej, wzbudzanie rezonansów gigantycznych, wzmocnienie przekrojów czynnych poprzez efekt ekranowania elektronowego, fuzja jądrowa przy bardzo niskich energiach
 • astrofizyka jądrowa – synteza lekkich pierwiastków w Wielkim Wybuchu i we wnętrzu gwiazd, efekt ekranowania elektronowego w plazmach astrofizycznych
 • oddziaływanie szybkich ciężkich jonów z materią – szybka dynamika elektronowa w ciele stałym, tworzenie sladów jądrowych w ciele stałym, sputtering, elektronowa spektroskopia Auger
 • fizyka medyczna – nieliniowe modele wzbudzenia elektromagnetycznego serca, magnetokardiografia, analiza szeregów czasowo-przestrzennych, oddziaływanie promieniowania jonizującego z pojedynczymi komórkami, zmiany genetyczne wywołane promieniowaniem jonizującym
PROWADZONE WYKŁADY
 • Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej
 • Wstęp do fizyki jadra atomowego i cząstek elementarnych
 • Podstawy fizyki
 • Kern- und Elementarteilchenphysik (Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Technische Universität Berlin)
WSPÓŁPRACA NAUKOWA
Technische Universität Berlin; Humboldt Universität Berlin; Hahn-Meitner-Institut Berlin; TRIUMF, Vancouver, Kanada; CERN, Genewa, Szwajcaria; Porto Alegre, Brazylia.

WYKAZ OSTATNICH WAŻNYCH PUBLIKACJI

 1. G. Ruprecht, D. Bemmerer, K. Czerski, P. Heide and M. Hoeft, "Interference effects between resonant and direct reaction mechanisms for 6Li(d,α) 4He" Nucl. Phys. A688 (2001) 521c
 2. M.Hoeft, K.Czerski, P.Heide, and M.Lang, "S-factors for the 10B(d,p)11B and 10B(d,a)8Be reactions in the deuteron energy range from 120 to 340keV" Nucl. Phys. A688 (2001) 524c
 3. P.Gödde, R.Agrawal, K.Czerski, H.-P.Müller, P.Endt, U.Steinhoff, M.Oeff, H.-P. Schultheiss and S.Behrens, "Magnetocardiographic mapping of QRS fragmentation in patients with a history of malignant tachyarrhythmias" Clin. Cardiol. 24 (2001) 682
 4. K.Czerski, A.Huke, A.Biller, P.Heide, M.Hoeft, and G.Ruprecht, "Enhancement of the electron screening effect for d+d fusion reactions in metallic environments" Europhys. Lett. 54 (2001) 449
 5. G.Schiwietz, K.Czerski, E.Luderer, M.Roth, F.Staufenbiel and P.L.Grande, "Si-Auger electrons from the center of nuclear track" Nucl. Instr. Meth. B193 (2002) 705
 6. K.Czerski, A.Huke, P.Heide and G.Schiwietz, "Solid-state effects in d+d fusion reactions" Nucl. Instr. Meth. B193 (2002) 183
 7. K.Czerski, A.Huke and P.Heide, "D+D fusion under astrophysical pycnoreaction conditions" Nucl. Phys. A719 (2003) 105
 8. A.Huke, K.Czerski and P.Heide, "Experimental techniques for the investigations of the electron screening effect for d+d fusion reactions in metallic environments" Nucl. Phys. A719 (2003) 279
 9. G.Schiwietz, M.Roth, K.Czerski, F.Staufenbiel, M.Rösler and P.L.Grande, "Spectroscopy of Si-Auger electrons from the center of heavy-ion tracks" Nucl. Instr. Meth. B209 (2003) 26
 10. K.Czerski, G.Schiwietz, M.Roth, F.Staufenbiel, P.L.Grande and S.R.Bhattacharyya, "Non-Equilibrium Emission of Secondary Ions from BeO Films Sputtered by Swift Gold Ions" Nucl. Instr. Meth. B225 (2004) 72
 11. K.Czerski, A.Huke, P.Heide and G.Ruprecht, "The 2H(d,p)3H reaction in metallic media at very low energies" Europhys. Lett. 68 (2004) 363
 12. G.Ruprecht, K.Czerski, D.Bemmerer, P.Heide and M.Hoeft, "Coherent resonance contributions in the reactions 6Li(d,α)4He and 10B(d,p0)11B at sub-Coulomb energies" Phys. Rev. C70 (2004) 025803
 13. G.Schiwietz, K.Czerski, M.Roth, F.Staufenbiel and L.P.Grande, "Femtosecond dynamics – snapshots of the early ion-track evolution" Nucl. Instr. Meth. B226 (2005) 683
 14. G.Ruprecht, K.Czerski, D.Bemmerer, M.Hoeft and P.Heide, "Excitation of Giant Resonances in Deuteron Stripping Reactions on 10B far below the Coulomb Barrier" Nucl. Phys. A758 (2005) 170
 15. F.Staufenbiel, G.Schiwietz, K.Czerski, M.Roth and P.L.Grande, "Electronic energy-density effects in ion tracks of metals" Nucl. Instr. Meth. B230 (2005) 426
 16. K.Czerski, A.Huke, P.Heide and G.Ruprecht, "Experimental and Theoretical Screening Energies for the 2H(d,p)3H Reaction in Metallic Environments" Eur. Phys. J. A27 (2006) 83
 17. A.Huke, K.Czerski, T.Dorsch, A.Biller, P.Heide and G.Ruprecht, "Evidence for a Target-Material Dependence of the Neutron-Proton Branching Ratio in d+d Reactions for Deuteron Energies below 20 keV" Eur. Phys. J. A27 (2006) 187
 18. R.C.Fadanelli., P.L.Grande, M.Behar, J.F.Dias, K.Czerski and G.Schiwietz, "Interplay between the Coulomb explosion and vicinage effects studied using H2+ molecules under channeling conditions" Phys. Rev. B73 (2006) 245336
 19. K.Czerski, P.Heide, A.Huke, L.Martin and G.Ruprecht, "Enhanced electron screening in nuclear reactions and radioactive decays" PoS (NIC-IX 2006) 044
 20. G.Ruprecht, L.Buchman, D.Hutcheon, D.Ottewell, C.Ruiz, P.Walden, C.Vockenhuber and K.Czerski "The influence of electron screening on half-lives" PoS (NIC-IX 2006) 171
 21. A.Huke, K.Czerski and P.Heide, "Measurement of the enhanced screening effect of the d + d reactions in metals" Nucl. Instr. Meth. B256 (2007) 599
 22. G.Schiwietz, M.Roth, K. Czerski, F.Staufenbiel and P.L.Grande, "Indications for Enhanced Auger-Electron Absorption in a Hot-Electron Gas" Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 197602
 23. K.Czerski, A.Huke, L.Martin, N.Targosz, D.Blauth, A.Górska, P.Heide and H.Winter, "Measurements of enhanced electron screening in d+d reactions under UHV conditions" J. Phys. G35 (2008) 014012
 24. A. Huke, K. Czerski, S.M. Chun, A. Biller and P. Heide, "Quantum mechanical ab initio simulation of the electron screening effect in metal deuteride crystals" Eur. Phys. J. A35 (2008) 243
 25. G.Ruprecht, C.Vockenhuber, C.Ruiz, L.Buchmann, J.Pearson, D.Ottewell, K.Czerski and A.Huke, "On the possible influence of electron screening on the lifetime of radioactive nuclei" J. Phys. G35 (2008) 014017
 26. A.Huke, K.Czerski, G.Ruprecht, N.Targosz, W.Żebrowski and P.Heide, "Enhancement of the Deuteron-Fusion Reactions in Metals and its Experimental Implications" Phys. Rev. C 78, 015803 (2008)
 27. G. Schiwietz, K. Czerski, R. Hellhammer, M. Roth, F. Staufenbiel, R. C. Fadanelli, P. L. Grande, "Search for short-time phase effects in the electronic damage evolution – A case study with silicon" Nucl. Instr. Meth. B 266 (2008) 1287